Om oss

Attraktivt och hållbart

Med rötterna i Sala och Törnlinds VVS växte Törnlinds Fastigheter fram våren 2021. Det är ett familjeföretag där den dagliga driften främst sköts av syskonen Therese, Sofie och Tobias. Vi har en nära anknytning till våra noga utvalda fastigheter och ett hjärta för äldre fastigheter med för Sala ett starkt kulturellt värde.

Vi har en speciell passion för att återuppliva och vårda historiska byggnader genom att skapa en balans mellan bevarande och nutida användning, där varje projekt genomförs med respekt för byggnadens karaktär och historia.

Genom våra insatser bidrar vi inte bara till att bevara vackra och historiskt viktiga byggnader, utan också till att skapa levande och hållbara miljöer där människor kan trivas och verka.

Vi är stolta över att vara en del av arbetet med att bevara vårt gemensamma kulturarv för framtiden.

Långsiktigt arbete

Vi ser vårt förvaltande som ett långsiktigt arbete och lägger stor vikt i att bevara och utveckla våra fastigheter.

Bevara och utveckla

Vi har som mål att bevara och utveckla fastigheternas kvaliteter samt värna om dess kulturella och historiska värden.

Hållbarhet

Vi vill erbjuda hållbara och attraktiva boenden och lokaler för människor att trivas och vara verksamma i.

Har du några frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss, vi återkommer så snart vi kan!